REISVOORWAARDEN

Reisvoorwaarden

Met ingang van 1 januari 2019 hanteert Tessa goes global de volgende reisvoorwaarden: 

Jouw Zuid-Afrika reis en Tessa goes global
Jouw Zuid Afrika reis is geregistreerd bij de KVK (66627664) onder de naam Tessa goes global.

 

Lidmaatschap VvKR

Op alle overeenkomsten zijn de voorwaarden van de VvKR (Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties) van toepassing.

 

Lidmaatschap STO-Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Tessa goes global gebruik van STO Garant op al haar pakketreizen. STO Garant zal in geval van surseance van betaling of van faillissement van Tessa goes global ervoor zorgen, afhankelijk van in welke fase de reis zich bevindt, dat u uw geld terug krijgt, u uw reis kunt vervolgen en indien de reisovereenkomst de heen- en terugreis omvat, u gerepatrieerd wordt.

STO-Garant betalingsproces

Om deze garantie te kunnen realiseren maakt STO Garant gebruik van de derdengeldenregeling van Certo Escrow B.V. (Certo Escrow). Als reiziger betaalt u de reissom niet aan Tessa goes global maar betaalt u deze aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Certo Escrow, een bij de Nederlandsche Bank geregistreerde betaaldienstverlener, beheert deze stichting.  Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Uw reissom wordt automatisch 1 dag na afloop van uw reis vrijgegeven aan Tessa goes global.

Garantieregeling STO Garant
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Tessa goes global/Jouw afrika reis gebruik
van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.stogarant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.
Bij elk (reis)aanbod van [naam onderneming] wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).
Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet
aan Tessa goes global/Jouw afrika reis, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Tessa goes global/Jouw afrika reis niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de
garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

Informatie op de website (en andere uitingen)

De prijzen op de website staan vermeld in Euro (tenzij anders staat aangegeven). Indien de koers verandert, behouden wij het recht om de prijzen aan te passen en u tot uiterlijk 6 weken voor vertrek een aangepaste factuur te sturen. Tessa goes global behoudt het recht deze kosten aan u door te berekenen.

Alle informatie en prijzen op deze site, in onze advertenties en in alle andere uitingen zijn met de grootste zorg samengesteld. Onjuiste informatie kan echter toch voorkomen. Tessa goes global, als ook de aan haar gelieerde ondernemingen en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. Alle vlucht- en reisinformatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Kennelijke fouten en commissies binden ons dan ook niet.

Elke reis die word geboekt door Tessa goes global is persoonlijk, de prijzen op de website zijn dus geen vaste prijzen. Tessa goes global boekt geen vluchten hierbij word u alleen begeleid.

Boekingsproces

De boeking komt tot stand na aanvaarding door de reiziger (dit kan zowel telefonisch als per email) van het door ons voorgestelde aanbod. Nadat u heeft ingestemd om de reis bij ons te boeken ontvangt u een online boekingsformulier toegestuurd. Dit formulier dient u te ondertekenen. Nadat wij het ondertekende boekingsformulier hebben ontvangen, ontvangt u een online bevestiging. Als u het boekingsformulier heeft ondertekend bent u aan de boeking verbonden.

U bent niet verplicht een kopie van uw paspoort op te sturen. U heeft het recht om alleen de benodigde gegevens aan ons te verschaffen. Echter bij het foutief of onduidelijk doorgeven van uw paspoortgegevens zijn alle extra bijkomende kosten voor eigen rekening. (voorbeeld: het ticket is al geprint maar u heeft aan ons een roepnaam doorgegeven in plaats van een paspoortnaam. De naam op het ticket dient dan tegen extra kosten aangepast te worden).

 

Hoofdboeker
Wanneer u met meerdere personen tegelijkertijd een reis boekt, dan fungeert het adres van de hoofdboeker als correspondentieadres, deze ontvangt tevens de boekingsbevestiging en het factuur. De hoofdboeker is aansprakelijk voor de algehele betaling alsmede voor het verstrekken van de reisinformatie aan de medereizigers.

 

Betaling van de reis

Vijfentwintig procent van de reissom + eventuele kosten voor een annuleringsverzekering dienen bij boeking aanbetaald te worden. De volledige reissom dient uiterlijk zes dagen voor vertrek overgemaakt te zijn. Indien u een reis heeft geboekt met afwijkende voorwaarden, dan is het mogelijk dat u de volledige reissom direct dient te voldoen.

Uw reisbescheiden worden circa 14 dagen voor aanvang van de reis toegezonden.

Wijzigingen

Voor wijzigingen na boeking geldt dat wij u per persoon € 17,50 administratiekosten + eventueel meerkosten voortkomend uit de wijziging doorberekenen.

Annuleringsvoorwaarden

Tessa goes global hanteert de VvKR-reisvoorwaarden. De aanbetaling bedraagt 25% van de totale reissom + eventuele kosten voor een annuleringsverzekering. Wanneer van dit percentage wordt afgeweken wordt u hierover ingelicht. Voor boekingen vanaf 1 januari 2019 gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
Indien u een reis heeft geboekt bij Tessa goes global zijn bij opzegging door de reiziger de volgende bedragen verschuldigd:

Annuleren t/m 56 dagen vóór de dag van vertrek:  25% van de van de totale reissom

Annuleren vanaf 55 dagen t/m 22 dagen vóór de dag van vertrek: 50% van de van de totale reissom

Annuleren vanaf 21 dagen t/m 13 dagen vóór de dag van vertrek: 75% van de van de totale reissom.

Annuleren vanaf 14 dagen t/m 7 dagen vóór de dag van vertrek: 90% van de van de totale reissom

Annuleren vanaf 6 dagen voor vertrek: 100% van de reissom

Indien reis- en/of annuleringsvoorwaarden afwijken van de hierboven genoemde standaard voorwaarden, wordt dit vermeld bij de betreffende reis.

Verzekeringen

Wij adviseren u altijd een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten (dient binnen 6 dagen na factuur datum te worden afgesloten). Deze verzekeringen sluiten wij graag voor u af. Onze verzekeringsagent Allianz Global Assistance biedt hiertoe verschillende mogelijkheden. Zorg ervoor dat u ook bij activiteiten, goed verzekerd bent. Informeer naar de mogelijkheden bij uw boeking.

Geen doorgang programma

Alhoewel het zelden voorkomt, kan het gebeuren dat een deel van een programma geen doorgang kan vinden. Wij zullen alles in het werk stellen om samen met u opzoek te gaan naar een juiste oplossing, maar kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld.

Reisdocumenten

U bent als reiziger zelf verantwoordelijk om bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van geldige reisdocumenten. Daarbij dient u uzelf te laten informeren van de meest actuele eisen ten aanzien van uw reisdocumenten.

U moet in het bezit zijn van een geldig retourticket en over voldoende financiële middelen beschikken om uzelf en uw medereizigers gedurende uw verblijf te kunnen onderhouden. Als u niet de Nederlandse nationaliteit bezit, dan dient u mogelijk aan afwijkende voorwaarden te voldoen. Wij adviseren u dit bij de betreffende ambassade na te vragen.